Sales of Alcohol

Compliance with Danish legislation on the sale of alcohol and spirits

As there are very special rules for the sale of alcohol and spirits in Denmark, we therefore ask you to be aware of this:

  • People between the ages of 16-18 may buy wine, alcohol, etc. up to 16.5%
  • People under the age of 18 are not allowed to buy spirits and stronger alcohol (vodka, gin, etc.) over 16.5%


Overholdelse af den danske lovgivning om salg af alkohol og spiritus

Eftersom der gælder helt særlige regler for salg af alkohol og spiritus i Danmark beder vi dig derfor om at være opmærksom på dette:

  • Personer mellem 16-18 år må købe vin, alkohol m.m. op til 16,5%
  • Personer under 18 år må ikke købe spiritus og stærkere alkohol (vodka, gin, m.m.) over 16,5%